Mysql üzerinde bir kullanıcıya yetki vermek yada Kısıtlı yetkilere sahip bir kullanıcı açmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.
Öncelikle mysql üzerinde kullanıcı açmaya yetkili bir kullanıcı ile mysql bağlanmalısınız.

Mysql Kullanıcı Yetkisi Verme

Mysql üzerinde bir kullanıcıya yetki vermek yada Kısıtlı yetkilere sahip bir kullanıcı açmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. 
Öncelikle mysql üzerinde kullanıcı açmaya yetkili bir kullanıcı ile mysql bağlanmalısınız.
Örn: root 

mysql -h mysql_sunucu_ip_adresi -u root -p

bu komuttan sonra ekranda size şifre soracaktır. Şifreyi girip entera bastığınızda mysqle bağlanmış olacaksınız. 

Sonrasında aşağıdaki komutu düzenleyip ekrana yazıyoruz ve enter tuşuna basıyoruz. 

GRANT YETKI ON database_adi.tablo_adi TO 'kullanici_adi'@'ip_adresi' IDENTIFIED BY 'sifre';

Şimdi yukarıda altı çizili olan değişkenleri tek tek açıklayalım. 

YETKI: (Kullanıcıya ne yetki vereceğinizi belirler.) 

ALL - Gördüğümüz gibi bu komut kullanıcıya MySQL üzerindeki belirli bir database e tüm yetkileri verecektir. 
CREATE - Yeni bir database ve tablo oluşturma yetkisi verir. 
DROP - Database veya tabloları silme yetkisi verir. 
DELETE - Tablolardaki satırları silme yetkisi verir. 
INSERT - Tablolara satır ekleme yetkisi verir. 
SELECT - Databaseler üzerinde Select komutu ile okuma işlemine izin verir. 
UPDATE - Tablolardaki satırları güncelleme yetkisi verir. 
GRANT OPTION - Diğer kullanıcılara yetki verme ve kaldırma için yetki verir. 

database_adi: (Hangi database için yetki vereceksiniz.) - Tüm database'ler için yetki verecekseniz * karakterini kullanabilirsiniz. 

tablo_adi: (Hangi tablolar için yetki vereceksiniz.) - Tüm tablolar için yetki verecekseniz * karakterini kullanabilirsiniz. 

ip_adresi: (Hangi ip adresi üzerinden erişilmesini istiyorsunuz.) - Tüm ip adreslerinden erişilmesini istiyorsanız % karakterini kullanabilirsiniz. 

sifre: bu kullanıcı için belirlemek istediğiniz şifre. 

Sonrasında tüm yetkileri güncellemek için aşağıdaki komutu kullanıyoruz. 

FLUSH PRIVILEGES;

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)